Bài 2: Em hãy đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới: Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan n

Bài 2: Em hãy đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới: Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi. (Duy Khán, Lao xao, SGK Ngữ văn 6 – Tập 2) a. Trong đoạn văn, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật ấy? b. Đoạn văn đã khơi gợi trong em tình cảm gì với thiên nhiên, vạn vật xung quanh? Bản thân em cần phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên và giữ gìn môi trường sống trong lành?
Viết một bình luận