Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: Xa quá khỏi Hòn một đỗi là bãi Tre. Thấp thoáng những cây tre đằng ngà

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:
Xa quá khỏi Hòn một đỗi là bãi Tre. Thấp thoáng những cây tre đằng ngà cao vút, vàng óng, những cây tre lâu nay vẫn đứng đấy, bình yên và thanh thản, mặc cho bao nhiêu năm tháng đã đi qua, mặc cho bao nhiêu gió mưa đã thổi tới. Sau rặng tre ấy, biển cả còn lâu đời hơn, vẫn đang giỡn sóng, mang một màu xanh lục.
(Phong cảnh Hòn Đất – Anh Đức)
a. Nêu nội dung của đoạn văn?
b. Tìm các phó từ trong đoạn văn trên?
c. Từ đoạn văn, em hãy nêu những việc cần làm để góp phần giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên?
GIÚP TỚ VỚI Ạ
Viết một bình luận