Bài ca dao trên biểu đạt cảm xúc gì? Công cha nghĩa mẹ cao vời Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta Nên người con phả

Bài ca dao trên biểu đạt cảm xúc gì?
Công cha nghĩa mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
Nên người con phải xót xa
Đền đáp nghĩa nặng như là trời cao
Đội ơn chín chữ cù lao
Sanh thành kể máy non cao cho vừaViết một bình luận

Câu hỏi mới