Bàn tay mẹ chắn mưa sa Bàn tay mẹ chắn bão qua mùa màng. chỉ ra cách gieo vần , biện pháp tu từ là gì tác dụng

Bàn tay mẹ chắn mưa sa
Bàn tay mẹ chắn bão qua mùa màng.
chỉ ra cách gieo vần , biện pháp tu từ là gì tác dụngViết một bình luận

Câu hỏi mới