Bao nhiêu khổ cực cam go Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan! Nhưng chưa một tiếng thở than Mong cho con khỏe, con ngoan vui

Bao nhiêu khổ cực cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
Nhưng chưa một tiếng thở than
Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi
Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!
(Ngày của Cha – Phan Thanh Tùng)
câu 1: theo tác giác, trong đoạn thơ, người cha” bao nhiêu khổ nhọc cam go”, nhưng chỉ mong điều gì?
câu 2: nếu em có người bạn xem nhẹ tình cảm của cha mẹ, em sẽ khuyện bạn như thế nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới