Bố cục bài Khan hiếm nước ngọt được chia làm mấy phần(ghi rõ nội dung của phần đó nói về gì) Nghệ thuật và nội dung bài Khan

Bố cục bài Khan hiếm nước ngọt được chia làm mấy phần(ghi rõ nội dung của phần đó nói về gì)
Nghệ thuật và nội dung bài Khan hiếm nước ngọt

2 bình luận về “Bố cục bài Khan hiếm nước ngọt được chia làm mấy phần(ghi rõ nội dung của phần đó nói về gì) Nghệ thuật và nội dung bài Khan”

 1. Bố cục văn bản :”Khan hiếm nước ngọt” :
  → Có thể chia thành : 3 phần. 
  Phần 1 : Từ đầu … như vậy là nhầm to. (Giới thiệu khái quát về vấn đề).
  Phần 2 : Tiếp theo … trập trùng núi đá. (Chứng minh cho vấn đề).
  Phần 3 : Phần còn lại. (Cách giải quyết vấn đề).
  Nghệ thuật : Phương thức nghị luận xã hội để phản ánh một sự việc, hiện tượng trong cuộc sống bừng phương pháp lập luận thông qua các số liệu, dẫn chứng cụ thể có sức thuyết phục.
  Nội dung : Văn bản là hồi chuông báo động cho tình trạng khan hiếm nước ngọt trên toàn cầu. Đồng thời cũng đưa ra bài học nhận thức của mỗi chúng ta về tình trạng khan hiếm nước ngọt.
  $#tothithuha96$

  Trả lời
 2. Bố cục: 3 phần
  Phần 1: Từ đầu…nhầm to
  =>Nêu vấn đề về khan hiếm nước ngọt
  Phần 2:Tiếp theo…núi đá
  =>Hiện tượng khan hiếm nước ngọt
  Phần 3:Còn lại
  =>Bài học nhận thức của con người
  Nghệ thuật:Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục.
  Nội dung:Văn bản nêu lên hiện trạng khan hiếm nước ngọt trên thế giới.
                  Nhắc nhở con người phải sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nước ngọt
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới