bố cục của văn bản đêm nay bác không ngủ

bố cục của văn bản đêm nay bác không ngủ

2 bình luận về “bố cục của văn bản đêm nay bác không ngủ”

 1. BỐ CỤC 
  + P1 : từ đầu … “Lấy sức đâu mà đi”
  → Nội dung :  Lần thứ nhất thức dậy của anh đội viên
  + P2 : tiếp … “Anh thức luôn cùng Bác”
  → Nội dung : Anh đội viên thức dậy lần thứ ba
  + P3 : phần còn lại
  → Nội dung : Hình tượng Bác Hồ trong anh đội viên 

  Trả lời
 2. Bố cục của văn bản “Đêm nay Bác không ngủ”
  + Phần 1 : Từ đầu đến “… Lấy sức đâu mà đi !”
  -> Lần chợt tỉnh của anh đội viên
  + Phần 2 : Tiếp đến “… Anh thức luôn cùng Bác”
  -> Lần thứ ba thức giấc của anh đội viên
  + Phần 3 : Còn lại
  -> Hình tượng Bác Hồ trong trái tim người lính

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới