các bạn làm được câu nào thì làm.mình vote hết ko chừa đâu mà lo.Mk đang cần gấp Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

các bạn làm được câu nào thì làm.mình vote hết ko chừa đâu mà lo.Mk đang cần gấp
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
Tháng giêng của bé
Đồng làng vương chút heo may
Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim
Hạt mưa mải miết trốn tìm
Cây đào trước cửa lim dim mắt cười
Quất gom từng hạt nắng rơi
Làm thành quả – những mặt trời vàng mơ
Tháng giêng đến tự bao giờ
Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào.
(Đỗ Quang Huỳnh)
Câu 1:bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào?
a.tự sự,biểu cảm
b.miêu tả,biểu cảm
c.biểu cảm,tự sự
d.nghị luận biểu cảm
Câu 2:Bài thơ ngắt theo nhịp nào?
a.nhịp chẵn
b.nhịp lẻ
Câu 3:Đối tượng trữ tình trong bài thơ là?
a.đồng làng
b.mầm cây
c.hạt mưa
d.tháng giêng
Câu 4:trong thơ có mấy từ láy
a.2
b.3
c.4
d.5
Câu 5:”mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim” sử dụng biện pháp tu từ nào?
a.so sánh
b.nhân hóa
c.ẩn dụ
d.hoán dụ
Câu 6.Quất gom từng hạt nắng rơi”có mấy cụm động từ
a.1
b.2
c.3
d.4
Câu 7:nội dung chính của bài thơ trên
………………
Mn giải giúp em nha!camonViết một bình luận

Câu hỏi mới