Các chi tiết trong văn bản ” Bài học đường đời đầu tiên “

Các chi tiết trong văn bản ” Bài học đường đời đầu tiên ”

1 bình luận về “Các chi tiết trong văn bản ” Bài học đường đời đầu tiên “”

  1. Các Nhân vật là Dế Mèn, Dế Choắt, Chị Cốc
    Dế Choắt người gầy gò , yếu ớt như một gã nghiện thuốc phiện
    Dế Mèn chủ quan, ko giúp đỡ bạn bè
    Sau bài học này Dế Mèn đã rút ra được bao học là phải sống Nhân ái yên thương giúp đỡ bạn bè sống khiên tốn biết ăn năng hối lỗi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới