Các động từ sau :ăn,hót ,bò ,nở, chạy, học làng Các tính từ sau: bé, Hiền, sâu, giỏi, cao, nhanh gầy, Cho các danh từ sau quy

Các động từ sau :ăn,hót ,bò ,nở, chạy, học làng
Các tính từ sau: bé, Hiền, sâu, giỏi, cao, nhanh gầy,
Cho các danh từ sau quyển sách, hoa thược dược, cửa sổ,cái nón, nhà đa năng,cây phượng
Từ các động từ danh từ tính từ trên mở rộng thành một cụm động từ cụm tính từ cụm danh từ

1 bình luận về “Các động từ sau :ăn,hót ,bò ,nở, chạy, học làng Các tính từ sau: bé, Hiền, sâu, giỏi, cao, nhanh gầy, Cho các danh từ sau quy”

Viết một bình luận