cách long quân cho mượn gươm và ý nghĩa (trong truyện sự tích hồ gươm)

cách long quân cho mượn gươm và ý nghĩa
(trong truyện sự tích hồ gươm)

2 bình luận về “cách long quân cho mượn gươm và ý nghĩa (trong truyện sự tích hồ gươm)”

  1. Lê Lợi đã đc Đức Long Quân cho mượn gươm thần theo 1 cách đặc biệt : Long Quân làm cho gươm mắc vào lưới của Lê Thân đến 3 lần . 2 lần đầu Thận chỉ coi đó là thanh sắt rỉ , đã cầm ném xuống sông , mãi tới lần thứ 3 , Lê Thận mới nhìn kĩ và nhận ra đó là một lưỡi gươm.

    Trả lời
  2. -chi tiết thể hiện rõ ràng niềm khát khao của nhân dân đối với một đất nước độc lập , tự do và khát khao muốn đánh đuổi giặc .
    -nhấn mạnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta và sự đoàn kết, muốn đất nước tự do, độc lập, khát vọng đánh đuổi giặc của nhân dân ta. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới