cách ngắt nhịp của câu ca dao Thân em như chẹn lú đồng Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

cách ngắt nhịp của câu ca dao
Thân em như chẹn lú đồng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban maiViết một bình luận

Câu hỏi mới