Câu 1: Xác định kiểu hiệp vần được sử dụng trong câu thơ sau: yêu con sông mặt sóng xao, dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca A.V

Câu 1: Xác định kiểu hiệp vần được sử dụng trong câu thơ sau: yêu con sông mặt sóng xao, dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca
A.Vần cách, vần lưng
B.vần chân, vần cách
Câu2:Từ bông trong dòng thơ đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông đồng âm với trường hợp nào dưới đây?
A. Đám mây có màu trắng như bông.
B.em có nhiều bông hoa điểm tốt .
Trả lời đi nha nhanh nhất , đúng nhất đc ctrlhnViết một bình luận

Câu hỏi mới