Câu 11. Vì sao anh Cun Cút đến ngày nay vẫn phải nằm bờ, nằm bụi? Câu 12. Câu nói của Ong thợ: Nhưng đã nghĩ là phải làm. [.

Câu 11. Vì sao anh Cun Cút đến ngày nay vẫn phải nằm bờ, nằm bụi?
Câu 12. Câu nói của Ong thợ: Nhưng đã nghĩ là phải làm. […] Chúng tôi không bao giờ để đến ngày mai một việc có thể làm ngay hôm nay được giúp em rút ra bài học gì cho bản thân?Viết một bình luận

Câu hỏi mới