Câu chuyện yết kiêu trong đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy ?? :)

Câu chuyện yết kiêu trong đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy ?? 🙂

2 bình luận về “Câu chuyện yết kiêu trong đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy ?? :)”

  1. Truyện Yết Kiêu được kể theo ngôi kể số ba, ngôi giấu mình mà đặt mình vào sự việc biết rõ hết thân thế nhân vật.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới