câu thơ ” Nắng Ba Đình mùa thu” sử dụng biện pháp tu từ nào Nêu nội dung chính của bài thơ Nắng Ba Đình

câu thơ ” Nắng Ba Đình mùa thu” sử dụng biện pháp tu từ nào
Nêu nội dung chính của bài thơ Nắng Ba Đình

2 bình luận về “câu thơ ” Nắng Ba Đình mùa thu” sử dụng biện pháp tu từ nào Nêu nội dung chính của bài thơ Nắng Ba Đình”

  1. 1.Câu thơ ” Nắng Ba Đình mùa thu ” sử dụng biện pháp tự từ : Đảo ngữ .
    2. Nội dung chính của bài thơ : tái hiện lại sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân Việt Nam : Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình 
    ( 2/9/1945) .

    Trả lời

Viết một bình luận