Câu văn sau có bao nhiêu từ đơn, từ ghép và từ láy? ”Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.” A. Tám từ đơn,

Câu văn sau có bao nhiêu từ đơn, từ ghép và từ láy?
”Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.”
A. Tám từ đơn, một từ ghép, một từ láy
B. Sáu từ đơn, hai từ ghép, một từ láy
C. Mười từ đơn, một từ láy, không có từ ghép
D. Sáu từ đơn, ba từ ghép, không có từ láy.

2 bình luận về “Câu văn sau có bao nhiêu từ đơn, từ ghép và từ láy? ”Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.” A. Tám từ đơn,”

 1. * Câu văn sau có bao nhiêu từ đơn, từ ghép và từ láy?
  ”Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.”
  A. Tám từ đơn, một từ ghép, một từ láy
  B. Sáu từ đơn, hai từ ghép, một từ láy
  C. Mười từ đơn, một từ láy, không có từ ghép
  D. Sáu từ đơn, ba từ ghép, không có từ láy.
  => Chọn B. Sáu từ đơn, hai từ ghép, một từ láy
  *** Giải thích (xem thêm):
  + Từ đơn: Thần, dạy, dân, cách, và, cách.
  + Từ ghép: chăn nuôi, ăn ở
  + Từ láy: trồng trọt
  Chú ý: Từ “trồng trọt” là từ láy âm “tr”. Và khi tách riêng 2 từ ra, từ “trồng” có nghĩa như từ “trọt” không có nghĩa nên từ “trồng trọt” là từ láy. 
  color{red}{@Cá}

  Trả lời
 2. Giải đáp D
  * Giải thích:
  – Câu văn ”Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.” có sáu từ đơn, ba từ ghép, không có từ láy.
  – 6 từ đơn: thần, dạy, dân, cách, và, cách.
  – Ba từ ghép: trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở.
  – Không có từ láy, vì “trồng trọt”, “ăn ở” có hình thức giống từ láy, nhưng hai từ này khi tách riêng từng tiếng thì chúng đều có nghĩa độc lập, nên là từ ghép.
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới