chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích tác dụng ở trong những câu thơ sau: Chân mưa thoăn thoắt

chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích tác dụng ở trong những câu thơ sau: Chân mưa thoăn thoắt
Chạy vụt qua làng
Từng hàng từng hàng
Dài như chân sếuViết một bình luận

Câu hỏi mới