chỉ ra và biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ vf nêu hiệu quả diễ đạt của nó Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng

chỉ ra và biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ vf nêu hiệu quả diễ đạt của nó
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lonongf hoaViết một bình luận

Câu hỏi mới