Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: Nhất là những lúc cả nhà đi vắng thì tôi buồn đến nỗi khóc một

Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau:
Nhất là những lúc cả nhà đi vắng thì tôi buồn đến nỗi khóc một mình, nghe lòng bị ép lại, như trời hạ thấp xuống.

1 bình luận về “Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: Nhất là những lúc cả nhà đi vắng thì tôi buồn đến nỗi khóc một”

 1. Giải đáp:
  Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: 
  “Nhất là những lúc cả nhà đi vắng thì tôi buồn đến nỗi khóc một mình, nghe lòng bị ép lại, như trời hạ thấp xuống”
  => Biện pháp tu từ có trong câu văn trên là: -so sánh( qua từ như , nghe  lòng bị ép lại như trời hạ thấp xuống) 
  -Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (nghe lòng bị ép lại) 
  => Tác dụng: -Làm cho câu văn có nhịp điệu , tăng sức gợi hình , gợi cảm. 
  -Nêu lên tâm trạng buồn tủi của tác giả lúc cả nhà đi vắng. 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận