chờ mãi chờ mãi có tác dụng gì

chờ mãi chờ mãi có tác dụng gì

2 bình luận về “chờ mãi chờ mãi có tác dụng gì”

  1. – “Chờ mãi chờ mãi” sử dụng biện pháp tu từ : Điệp ngữ 
    -> Tác dụng : Nhấn mạnh lên nội dung của từ ngữ , hình ảnh ngóng trông đợi chờ mãi , chờ đợi rất lâu 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới