Chủ ngữ của câu văn nào được mở rộng? A. Dế Mèn say sưa B. Sáng kiến của Chim Én rất giản dị. C. Mèn ngậm vào giữa. D. Nó bèn

Chủ ngữ của câu văn nào được mở rộng?
A. Dế Mèn say sưa
B. Sáng kiến của Chim Én rất giản dị.
C. Mèn ngậm vào giữa.
D. Nó bèn há miệng ra và nó bị rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.

2 bình luận về “Chủ ngữ của câu văn nào được mở rộng? A. Dế Mèn say sưa B. Sáng kiến của Chim Én rất giản dị. C. Mèn ngậm vào giữa. D. Nó bèn”

 1. overlineunderline{Andrew}
  $#Đại học Thanh Hoa – Bắc Kinh – Trung Quốc$ 
  $#Đại học Bắc Đại – Bắc Kinh – Trung Quốc$
   @ Giải đáp:
       => B. Sáng kiến của Chim Én rất giản dị
   @ Giải thích:
        +) B. -> Chủ ngữ được mở rộng. Bởi vì “Sáng kiến của Chim Én” là chủ ngữ và “rất giản dị” là vị ngữ. Vì vậy, chủ ngữ đc mở rộng qua việc có sử dụng cụm danh từ “Sáng kiến của Chim Én”
        +) A. -> Chủ ngữ không được mở rộng
        +) C. -> Chủ ngữ không được mở rộng
        +) D. -> Chủ ngữ không được mở rộng 
   @ Kết luận:
        => B. đúng
  $#Yao Jing Yuan$
  $#Bắc Kinh – Trùng Khánh – Thượng Hải$

  Trả lời
 2. Chủ ngữ của câu văn nào được mở rộng?
  A. Dế Mèn say sưa
  B. Sáng kiến của Chim Én rất giản dị.
  C. Mèn ngậm vào giữa.
  D. Nó bèn há miệng ra và nó bị rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.
  =>Chọn B
  **Giải thích: 
  – Chủ ngữ: Sáng kiến của Chim Én
  – Vị ngữ: rất giản dị
  ->Chủ ngữ được mở rộng bằng việc sử dụng cụm danh từ: Sáng kiến của Chim Én
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{}&\text{Sáng kiến }&\text{của chim Én}\\\hline \end{array}

  Trả lời

Viết một bình luận