Có người nói rằng cần phải nuôi vật trong nha, ý kiến em như thế nào?hãy trình bày ý kiến đó Bằng một đoạn văn 10 đến 15 câu

Có người nói rằng cần phải nuôi vật trong nha, ý kiến em như thế nào?hãy trình bày ý kiến đó Bằng một đoạn văn 10 đến 15 câuViết một bình luận