Con sẽ như giọt nắng trước hiên bà mùa đông Giọt nắng tìm kim giọt nắng quét nhà giọt nắng sún răng lò cò quanh cửa giọt nắng

Con sẽ như giọt nắng trước hiên bà mùa đông Giọt nắng tìm kim giọt nắng quét nhà giọt nắng sún răng lò cò quanh cửa giọt nắng ỉ eo theo bà đi chợ lễ mễ khiếng cả chiếc bánh đa tròn. … Dù con sinh ra bà không còn nữa Nhưng bà yêu con từ xửa từ xưa bà gửi cho con hoa trái mùa thu Đàn ong tháng ba Ông trăng tháng tám Bà gửi cho con Mẹ Và câu hát … Mai con lớn rồi vẫn đủ yêu thương Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từViết một bình luận

Câu hỏi mới