Đặt 5 câu có mở rộng thành phần vị ngữ

Đặt 5 câu có mở rộng thành phần vị ngữ

1 bình luận về “Đặt 5 câu có mở rộng thành phần vị ngữ”

 1. Bà năm bán rau có một vườn rau xanh tốt
  – Anh ấy làm tôi thất vọng
  – Cái bàn này chân này bị gãy 
  – Người mẹ ấy tay không lúc nào ngơi.
  – Quyển truyện này tranh ảnh rất đẹp
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận