Đề bài: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả (Bài truyện cổ tích về loài người nha các bạ

Đề bài: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
(Bài truyện cổ tích về loài người nha các bạn)Viết một bình luận

Câu hỏi mới