Đề: Em hãy nêu lên cảm nghĩ về các nhân vật của truyện “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam. Giúp em với ạ Chiều nay nộp rồi.

Đề: Em hãy nêu lên cảm nghĩ về các nhân vật của truyện “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam.
Giúp em với ạ Chiều nay nộp rồi.
Viết một bình luận