Đề tài ,chủ đề,Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản : Cô bé bán diêm

Đề tài ,chủ đề,Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản : Cô bé bán diêm

1 bình luận về “Đề tài ,chủ đề,Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản : Cô bé bán diêm”

 1. $\textit{* Lời giải và giải thích chi tiết + Trả lời :}$ 
  $+$ Đề tài : về $1$ cô bé có cuộc sống bất hạnh 
  $+$ Chủ đề : Tình cảm yêu thương 
  $+$ Tình cảm : Qua nhân vật mà mình xây dựng Pu-skin bày tỏ tình cảm thương xót cho một số phận không chỉ ở trong truyện mà còn ngoài đời 
  $+$ Cảm xúc : đau thương , tình cảm thương xót ngậm ngùi cho $1$ mảnh đời bất hạnh . 
  $#thomnguyen4116$ 

  Trả lời

Viết một bình luận