điệp ngữ, hoán dụ, ẩn dụ là gì, cho ví dụ(mỗi cái cho một vd) cụm động từ, cụm danh từ, cụm tính từ là gì Mình bị mất gốc á n

điệp ngữ, hoán dụ, ẩn dụ là gì, cho ví dụ(mỗi cái cho một vd)
cụm động từ, cụm danh từ, cụm tính từ là gì
Mình bị mất gốc á nên mn giải chi tiết chút giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều.Viết một bình luận

Câu hỏi mới