Đọc câu văn sau:”Hình như những ngọn tháp đang thì thầm với bầu trời ” – Biện pháp tu từ của câu đấy là gì? – Tác dụng của bi

Đọc câu văn sau:”Hình như những ngọn tháp đang thì thầm với bầu trời ”
– Biện pháp tu từ của câu đấy là gì?
– Tác dụng của biện pháp tu từ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới