Đọc kĩ lại truyên”Thánh Gióng”Nhớ các sự việc chính và các chi tiết trong câu truyện

Đọc kĩ lại truyên”Thánh Gióng”Nhớ các sự việc chính và các chi tiết trong câu truyện

1 bình luận về “Đọc kĩ lại truyên”Thánh Gióng”Nhớ các sự việc chính và các chi tiết trong câu truyện”

 1. Các sự việc chính của bài Thánh Gióng như:
  – Sự ra đời và lớn lên của Gióng, vừa bình dị nhưng cũng rất thần kì
  – Gióng lớn nhanh như thổi sau khi nhận trách nhiệm đánh giặc ngoại xâm.
  – Cậu ta vươn vai đã có thể trở thành 1 anh chàng cường tráng, mặc giáp sắt, roi sắt và ngựa sắt đánh tan quân giặc 
  – Cậu ta lên núi và bỏ bỏ áp sắt rồi chậm chậm bay về trời.
  – Nhà vua muốn tưởng nhớ cậu và cả người dân nên đã lập đền thờ phong danh hiệu Gióng
    $#lethuannhat$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới