Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Ngọt ngào và nỗi đau luôn song hành cùng nhau trên bước đường đời của con. Hạnh phú

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Ngọt ngào và nỗi đau luôn song hành cùng nhau trên bước đường đời của con. Hạnh phúc của con có thể đến từ những điều ngọt ngào, cũng thể đến từ những nỗi đau con gánh chịu. Điều quan trọng là con phải biết nhận ra hạnh phúc đang ở ngay trong cuộc sống của mình, đừng chỉ đi tìm một hạnh phúc ngọt ngào xa xôi mà con hay mường tượng.
(Phạm Thị Ngọc Diễm, Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? SGK NgữVăn 6- Chân trời sáng tạo)
Câu 6.Cụm từ điều quan trọng được đặt ở đầu câu văn (câu thứ 3) nhằm mục đích gì? (0,5)
A.Tạo sự liên kết với câu văn trước đó.
B.Nhấn mạnh ý nghĩa của lời khuyên được đưa ra trong câu văn.
C.Tạo nhịp nhàng trong diễn đạt.
D.Viết ngẫu nhiên không nhằm mục đích gì.Viết một bình luận

Câu hỏi mới