Dòng nào dưới đây là đều là từ láy A. lang thang , lưu luyến , thỉnh thoảng , thời tiết B. tươi tỉnh , nguy hiểm , vội vàng

Dòng nào dưới đây là đều là từ láy
A. lang thang , lưu luyến , thỉnh thoảng , thời tiết
B. tươi tỉnh , nguy hiểm , vội vàng , lang thang
C. lang thang , vội vàng , lưu luyến , hầm hập
D. quanh quẩn , tươi tỉnh , lưu luyến , dần dầnViết một bình luận

Câu hỏi mới