dòng nào sau đây toàn là từ ghép ? A.tiếng ve,mênh mang,cơn mưa. C. tiếng ve,ngân

dòng nào sau đây toàn là từ ghép ?
A.tiếng ve,mênh mang,cơn mưa. C. tiếng ve,ngân nga,hàng dừa
B.tiếng ve,chân đê,làng xóm D.tiếng ve,cơn mưa,liêu xiêu
GIÚP MÌNH NHA MÌNH CẢM ƠNViết một bình luận

Câu hỏi mới