Dựa vào bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ (Ngữ văn 6 – Tập hai), em hãy đóng vai người chiến sĩ kể về kỉ ni

Dựa vào bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ (Ngữ văn 6 – Tập hai), em hãy đóng vai người chiến sĩ kể về kỉ niệm trong đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch.Viết một bình luận