Dùng biện pháp so sánh để vt vị ngữ Khóc như.

Dùng biện pháp so sánh để vt vị ngữ
Khóc như.

2 bình luận về “Dùng biện pháp so sánh để vt vị ngữ Khóc như.”

 1. $#phatrongdatt$
  khóc như mưa
  từ cần điền để hoàn thành vị( nói riêng)hoàn thành câu ( nói chung ): 
  so sánh: khóc nguyên một dòng sông,…………
  vd:anh ta khóc như mưa

  Trả lời
 2. Khóc như mưa
  => Từ cần điền để hoàn thành vị ngữ là : mưa
  -> Khóc như mưa : khóc to, khóc sướt mướt
  VD : Cô ấy khóc như mưa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới