đúng lúc ấy,đại bàng từ trên cao lao xuống,bổ một nhát như trời giáng vào giữa trán sói tìm trạng ngữ,chủ ngữ,vị ngữ ạ

đúng lúc ấy,đại bàng từ trên cao lao xuống,bổ một nhát như trời giáng vào giữa trán sói
tìm trạng ngữ,chủ ngữ,vị ngữ ạViết một bình luận

Câu hỏi mới