Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Ai vô xứ Huế thì vô
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm) Bài ca dao nói về địa danh nào?
Câu 2: (0,5 điểm) Em hãy kể tên các hình ảnh mà bài ca dao nói đến?
Câu 3: (0,5 điểm) Từ quanh quanh thuộc từ loại nào?
Câu 4: (0,75 điểm) Làm rõ sự phối hợp thanh điệu trong bài ca dao?
Câu 5: (0,75 điểm) Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh trong bài ca dao?
Câu 6: (1 điểm) Viết đoạn văn ngắn trình bày đặc sắc nội dung, nghệ thuật của bài ca dao?
mọi người ơi giúp tui vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới