Em cảm nhận được gì từ hai câu thơ trên? Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

Em cảm nhận được gì từ hai câu thơ trên?
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đờiViết một bình luận

Câu hỏi mới