em có đồng ý với vấn đề “chăm chỉ sẽ thành công ” không vì sao

em có đồng ý với vấn đề “chăm chỉ sẽ thành công ” không vì sao

2 bình luận về “em có đồng ý với vấn đề “chăm chỉ sẽ thành công ” không vì sao”

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:em đồng ý với vấn đề “chăm chỉ sẽ thành công”. Vì khi chúng ta chăm chỉ , nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có thành quả nào mà chúng ta không gạt hái được.
     

    Trả lời

Viết một bình luận