Em có ý kiến gì về nhận xét: ” Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt, học hỏi được nhiều điều?”

Em có ý kiến gì về nhận xét: ” Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt, học hỏi được nhiều điều?”Viết một bình luận

Câu hỏi mới