Em hãy kể lại truyện Sọ Dừa (ngắn gọn) Chép mạng cũng đc nha, nhưng nhớ làm mở bài, kết bài nha! ((Vì chép mạng nên điểm ít,

Em hãy kể lại truyện Sọ Dừa (ngắn gọn)
Chép mạng cũng đc nha, nhưng nhớ làm mở bài, kết bài nha!
((Vì chép mạng nên điểm ít, thông cảm nha!) CẦN GẤP!)Viết một bình luận

Câu hỏi mới