Em hãy trình bày cảm nhận của em về hành động Sơn cho Hiên áo trong truyện” Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam bằng một đoạn văn

Em hãy trình bày cảm nhận của em về hành động Sơn cho Hiên áo trong truyện” Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam bằng một đoạn văn khoảng từ 4 đến 6 câu. Trong đoạn văn có ít nhất một biện pháp tu từ và một cụm danh từ( hoặc cụm động từ hoặc cụm tính từ). Hãy gạch chân và chỉ rõViết một bình luận

Câu hỏi mới