Em hãy viết bài văn tả lại không khí ngày tết của gia đình em.

Em hãy viết bài văn tả lại không khí ngày tết của gia đình em.
Viết một bình luận