Em hiểu nội dung hai câu thơ sau như thế nào: Trăng còn có lúc khuyết tròn Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguy

Em hiểu nội dung hai câu thơ sau như thế nào:
Trăng còn có lúc khuyết tròn
Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguyên.
Trả lời nhanh hộ với ạViết một bình luận