Em hiểu thế nào là hai câu thơ : ” Mẹ ru cái lẽ ở đời/ sữa nuôi phần xác hát nuôi tâm hồn ? cứu em với, đúng em cho 5 sao, tl

Em hiểu thế nào là hai câu thơ : ” Mẹ ru cái lẽ ở đời/ sữa nuôi phần xác hát nuôi tâm hồn ?
cứu em với, đúng em cho 5 sao, tlhn ,cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới