Em nghe thầy đọc bao ngày Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà Mái chèo nghiêng mặt sông xa Bâng khuâng nghe vọng tiế

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy,em lại lặng ngồi em nghe…
Câu 9:Sau khi đọc xong bài thơ,em hãy đặt 1 câu văn bày tỏ tình cảm của em với thầy cô giáo
Câu 10:Bài thơ đã gợi cho em những suy nghĩ như nào về tình thầy trò.Hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói lên suy nghĩ đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới