: Xét về cấu tạo, từ sừng sững thuộc loại từ nào?. A . Từ đơn B. Từ ghép C. Từ láy

: Xét về cấu tạo, từ sừng sững thuộc loại từ nào?.
A . Từ đơn B. Từ ghép C. Từ láyViết một bình luận

Câu hỏi mới