Gặp nhau trong vườn cây xanh um, Ve Sầu chế giễu chị Ong Vàng suốt ngày chỉ tìm hoa kiếm mật mà chẳng biết rong chơi hát ca n

Gặp nhau trong vườn cây xanh um, Ve Sầu chế giễu chị Ong Vàng suốt ngày chỉ tìm hoa kiếm mật mà chẳng biết rong chơi hát ca như mình…. Hãy kể tiếp câu chuyện về Ve Sầu và Ong Vàng bằng trí tưởng tượng của em.
Viết một bình luận