Giặc đã đến chân núi trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt,áo giáp sắt đến

Giặc đã đến chân núi trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt,áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ,oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa .Ngựa phun lửa tráng sĩ thúc ngựa đi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ .Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc Sơn .Đến đấy, một mình một ngựa,, tráng sĩ lên đỉnh núi ,cởi áo giáp bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời
tìm các cụm dang từ có trong đoạn văn trên ??
giúp mình với mình đang cần gấp

2 bình luận về “Giặc đã đến chân núi trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt,áo giáp sắt đến”

  1. Cụm danh từ:chân núi trâu, ngựa sắt, roi sắt,áo giáp sắt, chú bé, tráng sĩ,, áo giáp, những cụm tre, Đám tàn quân, chân núi Sóc Sơn, một mình một ngựa, cả người lẫn ngựa.

    Trả lời

Viết một bình luận